ONLINE SHOP Wellness Hotel Patince****

Prihlásiť sa +421 918 886 715 eshop@wellnesspatince.sk 5% Zľava s Newsletterom

Fakturačné údaje

Wellness Invest, a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava

IČO: 47 240 008
IČ DPH: SK2023551904
DIČ: 2023551904

Korešpondenčná adresa: Patince 431, 946 39 Patince
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č.: 5607/B
V zastúpení: Petr Matovič , predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT (BIC): GIBASKBX
IBAN: SK33 0900 0000 0051 9205 4777

E-mail: eshop@wellnesspatince.sk
Tel.č. +421 918 886 715
www.wellnesspatince.sk